[Głosów:    Average: /5]

Geny są zawarte w niciach wielkości mikroskopowej, czyli w DNA, zawierają chemicznie zakodowaną instrukcję powstawania wszystkich białek niezbędnych komórce do prawidłowego funkcjonowania. Nici DNA przypominają spiralnie skręconą drabinkę z ogromną ilością szczebelek, gdzie ułożenie tych „szczebelek” stanowi indywidualny zapis każdej żywej istoty. Geny stanowią podstawowy element dziedziczenia. Komórki każdego człowieka zawierają od 50 tysięcy do 100 tysięcy genów, które zorganizowane są w 23 chromosomach. Chromosomy to łańcuchy zawierające od kilkuset do kilku tysięcy stosunkowo prostych związków chemicznych zwanych nukleotydami. Rozróżnia się cztery typy tych nukleotydów, które łączą się z kwasem dezoksyrybonukleinowy w długi łańcuch. Bardzo ważna jest tutaj kolejność i kombinacja ułożenia zasad, gdzie kolejność to informacja dziedziczna.

Ojcem genetyki był opat klasztoru Augustynów w Brnie Johann Gregor Mendel. Wolny czas spędzał na krzyżowaniu różnych odmian grochu. Mendel w roku 1865 ogłosił wyniki swoich badań. Udowodnił, że kolor kwiatów i inne właściwości nie są uzyskiwane w sposób bezpośredni od rośliny macierzystej, ale za pośrednictwem tzw. „elementów”, czyli genów. Dopiero w roku 1961 naukowcom udało się rozszyfrować kod genetyczny, a w latach 1975 – 1979 wyizolowane zostały po raz pierwszy ludzkie geny. W 1869 roku szwajcarski lekarz Johann Miescher odkrył cząsteczkę DNA. Udało mu się wyizolować DNA z białych krwinek pobranych z ropiejącej rany. Strukturę podwójnej helisy DNA odkryli dwaj naukowcy z Uniwersytetu Cambridge – Brytyjczyk Francis Crick i Amerykanin James Watson w 1962 roku. Obydwaj zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla.

Najistotniejsze daty w badaniach genetycznych:

1865 – Johann Gregor Mendel, opat klasztoru augustyńskiego w Brnie dzięki swoim odkryciom dał podwaliny pod badania genetyczne

1869 – Szwajcar Friedrich Miescher odkrył kwasy nukleinowe

1900 – Niemiec Carl Erich Correns, Holender Hugo Marie de Vries i Austriak Erich von Tschermak potwierdzili prawa dziedziczności Mendla oraz stworzyli klasyczną genetykę.

Polecamy  Skinetrin 2 na grzybicę paznokci

1909 – został odkryty chemiczny skład DNA, jednocześnie niemiecki genetyk Wilhelm Johannes po raz pierwszy użył pojęcia gen

1944 – Amerykanin Oswald Avery stwierdził, że DNA stanowi materiał genetyczny komórki

1953 – Anglicy Maurice Wilkins i Francis Crick oraz Amerykanin James Watson odkryli strukturę przestrzenną DNA, za co dziewięć lat później dostali Nagrodę Nobla

1956 – po raz pierwszy udało się zsyntetyzować DNA w warunkach laboratoryjnych

1966 – poznano genetyczne znaczenie wszystkich 64 kodonów czyli złamano kod genetyczny

1969 – naukowcom udało się pozyskać pojedynczy gen

1970 – po raz pierwszy opisano syntezę sztucznego genu

1973 – została opracowana technika rekombinacji DNA

1976 – po raz pierwszy naukowcom udało się dokonać syntezy sztucznego genu bakterii

1977 – zaczęto przeprowadzać badania nad sekwencjonowaniem ludzkich genów

1982 – w USA zaczęły się pojawiać pierwsze leki oparte o manipulację genami

1989 – naukowcom udało się po raz pierwszy dokonać syntezy sztucznego chromosomu

1990 – lekarze po raz pierwszy zastosowali terapię genową w leczeniu SCID

1991 – rozpoczęte zostały badania ludzkiego genomu w ramach projektu prowadzonego przez międzynarodowe konsorcjum.

About Monika Szewczyk
49 lat Monika Szewczyk wykonuje zawódOpiekunka Dziecięca:Kontakty i wiedza teoretyczna z - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Lublin

Tutaj polecana strona

49 lat Monika Szewczyk wykonuje zawódOpiekunka Dziecięca:Kontakty i wiedza teoretyczna z - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Lublin

Tutaj polecana strona

By Monika Szewczyk

49 lat Monika Szewczyk wykonuje zawódOpiekunka Dziecięca:Kontakty i wiedza teoretyczna z - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Lublin

Tutaj polecana strona

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *